Zoek een rustige plek

Ga op een rustige plek zitten waar je gedurende ongeveer 20 minuten niet afgeleid wordt. Pauzeer niet en werk rustig door.

De BluePrint Scan vul je één keer in. De eerste uitslag is leidend. Heb je deze reeds eerder ingevuld, neem dan contact op ons op via welcome@soundoflife.nl.